Namu pārvaldīšana

Normatīvie akti

 

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums

Dzīvokļa īpašuma likums

Ministru kabineta noteikumi Nr. 408 "Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi" (pieņemti 11.07.2017.)

Ministru kabineta noteikumi Nr. 524 "Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem" (pieņemti 15.09.2015.)

 

Citi svarīgi normatīvie akti: https://www.em.gov.lv/lv/normativie-akti-0

 

Bauskas novada pašvaldības saistošie noteikumi

Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai (stājās spēkā 28.02.2013.)

Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu (stājās spēkā 01.02.2013.)

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Bauskas novadā (stājās spēkā 29.08.2013.

Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir pabalstu mājokļa 

pielāgošanai personām, kuras pārvietojas ratiņkrēslā, tai skaitā ratiņkrēsla 

 

pacēlāju iegādei (stājās spēkā 28.11.2012., grozījumi 26.09.2013.)

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā (stājās spēkā 27.05.2010., precizēti 22.07.2010.)

Par ielu nosaukumu un ēku numerācijas plākšņu izvietošanu (stājās spēkā 24.02.2011., grozījumi 26.09.2013.)