Namu pārvaldīšana

Maksas pakalpojumu cenrādis

Pārvaldīšanas maksa ir fiksēts maksājums katru mēnesi no 0,32 EUR/m2 līdz 1,00 EUR/m2 pēc dzīvojamās platības, kurā ietilpst mājas uzturēšanas pakalpojumi - apkures, karstā un aukstā ūdens apgādes, kanalizācijas sistēmas un elektroapgādes sistēmas darbības nodrošināšana, novēršot iespējamas avārijas situācijas, kā arī mājas konstruktīvo elementu uzturēšana un remontdarbi un dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remontdarbi. 

Mājas pārvaldīšanas maksa ir noteikta pārvaldīšanas līgumā, kuru dzīvokļu īpašnieki noslēdz ar SIA „Vides serviss" vai dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmē attiecīgam gadam, kas stājusies spēkā, pamatojoties uz LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu.

Pārvaldīšanas maksas apmērs "Vides serviss" pārvaldāmajās mājās:

10 mājām: <0,50 EUR/m2

73 mājām: 0,50 - 0,59 EUR/m2

36 mājām: 0,60 - 0,66 EUR/m2

9 mājām: 0,70 - 1,00 EUR/m2

No 2016. gada 1. jūlija maksai par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu tiek piemērots PVN 21% apmērā.