Pilsētvides uzturēšana

Ziemas dienests

Lai nodrošinātu Bauskas pilsētas ielu, ietvju un laukumu uzturēšanas, uzkopšanas darbus, 17. novembrī tika izdots rīkojums par "Ziemas dienesta" izveidi. Tika nozīmētas atbildīgās personas, iegādāti nepieciešamie pretslīdes materiāli un sagatavotas nepieciešamās tehnikas, kā arī noteikti kritēriji, pēc kuriem vadīties, lai Bauska būtu tīra un sakopta.

Ir noteikts, ka Ziemas dienesta atbildīgās personas seko līdzi laikapstākļu izmaiņām un atbilstoši reaģē, t.i., ja uz ceļiem veidojas apledojums, tiek nekavējoties apzinātas tā brīža atbildīgās personas un sākas smilšu kaisītāja darbs. Tāpat tiek reaģēts, ja sniega sega ir biezāka par 5 cm.

Pirmie kaisīšanas darbi šogad notika 24. novembrī.

 

Ziemas dienesta rīcībā ir pieejamas 11 pārbaudītas un darba kārtībā esošas tehnikas vienības, 7 traktori, kuri aprīkoti ar sniega šķūrēm un slotām, autogreiders, smilšu kaisītājs, smilšu iekrāvējs, kā arī šoruden SIA "Vides serviss" iegādājies mazu trotuāru tīrīšanas traktoriņu Antonio Carraroar kura palīdzību darbs noritēs ātrāk un efektīvāk.

Tehnika ir pietiekamā daudzumā, lai pilsētā nodrošinātu kārtību un drošus apstākļus gan kājāmgājējiem, gan transportlīdzekļa vadītājiem.

.    

Kontroles nolūkos, visas tehnikas vienības ir aprīkotas arī ar GPS. Ielu uzturēšanas prioritātes noteiktas - vadoties pēc to lietošanas intensitātes. Pirmkārt, tiek nodrošināta droša pārvietošanās uz Bauskas galvenajām ielām (izņemot Kalna, Zaļo, Uzvaras ielas, kuru uzturēšana ir LVC atbildībā), piemēram, pie skolām, u.tml. Protams, uzņēmuma pārvaldībā esošo dzīvojamo māju pieguļošo teritoriju apkopšanu, sniega tīrīšanu un ietvju kaisīšanu ar smiltīm veic arī sētnieki. Visi sētnieki ir sagatavoti lielajiem "ziemas darbiem" viņu atbildīgajās teritorijās.             

 

SIA "Vides serviss" ir atbildīgs tikai par Bauskas pilsētā esošo ielu, laukumu, un citu pašvaldībai piekrītošo teritoriju sakopšanu. SIA "Vides serviss" atbildībā esošo ielu kopgarums ir 35km.            

Uzņēmumam ir noslēgti līgumi arī ar citām juridiskajām personām par ziemas dienesta darbiem. Finansējumu par paveikto darbu nodrošina Bauskas novada pašvaldība.   

Iedzīvotāji ne tikai var, bet ir aicināti ziņot SIA "Vides serviss" par ielu stāvokli pilsētā, tādā veidā palīdzot un sekmējot ātrāku un efektīvāku ielu savešanu kārtībā.

Ziemas dienesta dežuranti ir sazvanāmi visu diennakti gan darba dienās, gan brīvdienās, gan svētku dienās pa tālr.: 63922713 vai mobilo tālr.: 28371865.