VIDES SERVISS
Bauska


Pašvaldības dzīvokļu remonti
 

Apsaimniekotājs un darbu veicējs: SIA "Vides serviss"

 

Pasūtītājs: Bauskas novada pašvaldība

 

Veiktie darbi: Kosmētiskie remonti pašvaldībai piederošos dzīvokļos Kūdrā (divi dzīvokļi) un Rīgas ielā 45. 

 

Kūdra 2 (viens dzīvoklis)

 

Kūdra 2 (otrs dzīvoklis)

 

Rīgas iela 45

Biržu iela 5 - kāpņu telpas remonts
 

Apsaimniekotājs un darbu veicējs: SIA "Vides serviss"

 

Veiktie darbi: Kāpņu telpas kosmētiskais remonts.

 

Laiks: 2015. gada maijs.

 

Plūdoņa iela 29 - kāpņu telpu remonts
 

Apsaimniekotājs un darbu veicējs: SIA "Vides serviss"

 

Veiktie darbi: Abās mājas kāpņu telpās ielikti jauni logi, veikts kosmētiskais remonts - nolīdzinātas un no jauna nokrāsotas sienas un kāpņu margas, atjaunota elektroinstalācija. Vislielākās pārmaiņas piedzīvojusi kāpņu telpu grīda un kāpnes - tās noflīzētas ar grīdas flīzēm, kas ne tikai izskatās pievilcīgi, bet ir arī praktiskas to kopšanā.

 

Finansējums: Mājas uzkrājums

 

Laiks: 2014. gada oktobris-decembris

 

Foto: kāpņu telpas pirms un pēc remonta

Uzvaras iela 19 - mājas gala sienas atjaunošana
 

Apsaimniekotājs un darbu veicējs: SIA "Vides serviss"

 

Veiktie darbi: Siena tika nojaukta līdz dēļu klājumam, daļēji tika nomainīti vecie dēļi un veikta sienas apdare un krāsošana. Darbu ietvaros tika atjaunota arī daļa no mājas priekšējās fasādes pagalma pusē.

 

Laiks: 2014. gada septembris-novembris

 

Foto: māja pirms un pēc remontdarbiem.

Lāčplēša iela 7 - mājas pamatu atjaunošana
 

Apsaimniekotājs un darbu veicējs: SIA "Vides serviss"

 

Veiktie darbi: Remontdarbu ietvaros tika atsegti mājas pamati, izbūvēta drenāža, veikti siltināšanas darbi, apdare un krāsošana. Tika sakārtota arī lietusūdens novadīšanas sistēma. 

 

Finansējums: Mājas uzkrājums.

 

Laiks: 2014. gada augusts-oktobris

 

Rūpniecības iela 20 - mājas pamatu atjaunošana
 

Apsaimniekotājs un darbu veicējs: SIA "Vides serviss"

 

Veiktie darbi: Cokola atjaunošana, pamatu hidroizolācijas izbūve un lietus ūdens savācēju uzstādīšana. Atsedzot cokola daļu, mūsu darbinieki atraka veco bruģi. Tas tika atjaunots un izlikts pa mājas perimetru gar mājas pamatiem.

 

Laiks: 2014. gada jūnijs-jūlijs.

 

 

Foto: pirms un pēc remontdarbiem. 

Dārza iela 18 - aukstā un karstā ūdensvada cauruļu līdz stāvvadiem nomaiņa un izloācija
 

Apsaimniekotājs un darbu veicējs: SIA "Vides serviss"

 

Veiktie darbi: Pilnībā tika nomainītas aukstā un karstā ūdens caurules līdz stāvvadiem, veiktu šo cauruļu izolācija, kā arī nomainīta apkures sistēmas cauruļvadu izolācija. Pēdējo gadu laikā šis ir vērienīgākais projekts Bauskas daudzdzīvokļu mājās, kad pilnībā tiek nomainītas santehnikas komunikācijas, kas mājā kalpojušas kopš tās uzcelšanas.

 

Vecās caurules tika nomainītas pret jaunām izturīgām plastmasas caurulēm, atbilstoši mūsdienu santehnikas prasībām, ņemot vērā gan ūdens temperatūras izturību, gan kalpošanas ilgumu. Pateicoties speciālam pārklājumam, plastmasas caurules tik ātri neaizkaļķojas, līdz ar to kalpo labāk un ilgāk. Kopumā tika uzstādītas caurules 435 metru garumā, izolācijas materiāls no jauna uzstādītajiem ūdensvadiem – 404 metru garumā. Savukārt apkures cauruļu izolācijas maiņai izlietoti 72 m2 izolācijas materiāla. 

 

Finansējums: Mājas uzkrājums.

 

Laiks: 2013. gada novembris - 2014. gada februāris

 

|1 
Pirms un pēc
Salātu iela 12 - celiņu bruģēšana
 

Apsaimniekotājs un darbu veicējs: SIA „Vides serviss"

Veiktie darbi: pievedceliņu kāpņu telpām bruģēšana, jaunu soliņu un atkritumu urnu izgatavošana un uzstādīšana.

 

Līdzfinansējums no pašvaldības: 50% - celiņu bruģēšana, 75% - atkritumu urnu un soliņu izgatavošana, uzstādīšana (izpildot nosacījumus Bauskas novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr. 24)

 

Laiks: 2013. gada oktobris - novembris

 

 

|4 
Pirms un pēc
Kalna iela 10 - kāpņu telpu remonts
 

Apsaimniekotājs un darbu veicējsSIA "Vides serviss"

 

Veiktie darbi: abās kāpņu telpās tika veikts kosmētiskais remonts, sakārtota elektroinstalācija un nomainīti apgaismes ķermeņi; vienā no kāpņu telpām tika nomainīts logs. Tika remontēti arī mājas uzjumteņi un veikta lietus ūdens notekcauruļu ievadīšana kanalizācijā. 

 

Laiks: 2013. gada septembris - oktobris

|5 
Pagalma labiekārtošana
Kareivju iela 3 - pagalma labiekārtošana
 

Apsaimniekotājs: Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība „K3”

 

Darbu veicējs: SIA „Vides serviss”

 

Līdzfinansējums no pašvaldības: 55% (izpildot nosacījumus Bauskas novada pašvaldības saistošie noteikumiem Nr. 24

 

Veiktie darbi: auto stāvlaukuma paplašināšana, atkritumu konteineru laukuma labiekārtošana, pievedceliņu kāpņu telpām bruģēšana, jaunu soliņu un atkritumu urnu uzstādīšana.   

 

 

Laiks: 2013. gada oktobris