VIDES SERVISS
Bauska


Kapu pārzines
12.10.2015
  • Jaunie Kapi, kapsētas pārzine - Inuta Gruzda, mob. 25712114
  • Bauskas Vecie kapi, kapsētas pārzine - Ilga Burka, mob. 29115106 
  • Plosta kapi, kapsētas pārzine - Ilga Burka, mob. 29115106 
  • Šarlotes kapi, kapsētas pārzine - Anita Ķibilde Martirosjana, mob.  25712904

 

 Atrašanās vieta: 

- Jaunie kapi - Janeikas, Ceraukste pag., Bauskas nov., LV-3901

- Bauskas Vecie kapi - Biržu 7, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

- Plosta kapiBauska, Draudzības iela, Jauncode

- Šarlotes kapi - Ceraukstes pagasts, LV-3908

 

  

Apbedīšanas jautājumi:

Aina Bele - Apzaļumošanas nodaļas vadītāja 63960735; 29420542


Bauskas novada kapsētas – digitālā formā www.cemety.lv
28.08.2018

Lai sakārtotu kapsētu dokumentāciju un apglabāto personu uzskaiti, Bauskas novada kapsētās pēdējo divu gadu laikā ir veikta kapu digitalizācija, ko nodrošināja uzņēmums SIA „Cemety". Interneta vietnē www.cemety.lv ir pieejama kapsētu karte ar informāciju par apbedītajām personām (par kurām informācija bija pieejama), apbedījumu atrašanās vietu, kā arī ir veikta kapa vietas fotofiksācija.

Uz šo brīdi ir digitalizētas četras Bauskas kapsētas - Šarlotes, Plosta, Jaunie un Vecie kapi, kā arī 28 kapsētas Bauskas novada pagastos. Paralēli informācijai, kas tika ievietota interneta vietnē, ir saņemtas arī kapu kartes drukātā formātā, kurās ir fiksēti visi apbedījumi - gan atpazītie, gan tie, par kuriem informācija vēl ir nepieciešama.

 

Strādājot pie kapu digitalizācijas, nācās konstatēt, ka ne visos gadījumos ir pieejami dati par apbedītajām personām, jo daudzas kapu kopiņas nav identificējamas (nav piemiņas plāksnes ar apbedītā vārdu, uzvārdu, dzimšanas un miršanas datiem), nav saglabājušās vecās kapu grāmatas. Šobrīd joprojām notiek darbs pie informācijas precizēšanas un papildināšanas, tādēļ iedzīvotāji tiek aicināti iepazīties ar digitālajā kartē www.cemety.lv pieejamajiem datiem un neprecizitāšu gadījumā informēt SIA "Vides serviss" (Bauskas kapsētas) vai pagastu pārvaldes.

 

Sistēma atļauj ievadīt arī papildu informāciju par mirušo cilvēku - kur aizgājējs dzīvojis, strādājis, kādi ir radu raksti, dzimtas koks, fotogrāfijas. Tas nozīmē, ka arī šādā veidā var saglabāt mirušā cilvēka piemiņu.