VIDES SERVISS
Bauska


Par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifu projektu
03.01.2018

 
SIA "Vides serviss" (reģ. Nr. LV 43603000807) 2017.  gada 29. decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk - Regulators)  iesniedza sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu atkritumu poligonā "Grantiņi" ("Grantiņi", Codes pagasts, Bauskas novads), kas aprēķināts saskaņā ar Regulatora padomes 2017. gada 16. februāra lēmumu Nr. 1/5 "Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika".

 

SIA "Vides serviss" spēkā esošais sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ir 22.47 EUR/t (bez PVN un bez DRN), un tas ir spēkā no 2011. gada 16. augusta (SPRK lēmums no 30.06.2011.).

 

Regulatorā iesniegtā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifu projektu veido:  

* atbilst jēdzienam "spēkā esošais sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs"

 

Kopējais maksājums, kāds veidojas sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma lietotājiem pēc plānotajām izmaiņām, varētu būt:  


Tarifu izmaiņas ir saistītas ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 41. panta un pārejas noteikumu 31. punkta prasību izpildi. Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu lietotājs var SIA "Vides serviss" birojā Salātu ielā 7a,Bauskā, Bauskas novadā katru darba dienu no plkst. 8.00-12.00 un no plkst. 13.00-17.00, pirmdienās līdz plkst. 18.00 un piektdienās līdz plkst.16.00, iepriekš sazinoties ar SIA "Vides serviss" ekonomisti Larisu Vilku (mob. 26574358).

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifu projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA "Vides serviss" (Salātu ielā 7a, Bauskā, Bauskas novadā, LV-3901, e-pasta adrese: larisa@videsserviss.lv), kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Ūnijas ielā 45, Rīgā, fakss 67097277, e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv) 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.