VIDES SERVISS
Bauska


|2 
 
 

 

 

Sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošana Bauskā uzsākta 2003.g. pēc PHARE ACCESS 2000 projekta realizācijas.

 

SIA "Vides serviss" ir saņēmis atbilstošas atļaujas sadzīves bīstamo atkritumu savākšanai, īslaicīgai uzglabāšanai un transportēšanai savā darbības reģionā.

Apsaimniekojam šādus atkritumu veidus:
 
  • elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus,
  • dienasgaismas lampas,
  • atstrādātu motoreļļu,
  • eļļas filtrus,
  • svina akumulatorus,
  • baterijas.

Par citu sadzīves bīstamo atkritumu savākšanu lūdzam vienoties!

 

Tālr. informācijai: 639 22713

Iedzīvotājiem
 

Iedzīvotāji videi kaitīgās preces var nodot:

  • dalīto atkritumu pieņemšanas laukumā Biržu ielā 8b, Bauskā;
  • uzņēmuma un pašvaldības rīkotajās izbraukuma akcijās, aicinām sekot līdzi informācijai mūsu mājaslapā, kā arī laikrakstos "Bauskas Novada Vēstis" un "Bauskas Dzīve".

Bez maksas tiek pieņemtas:

Neizjauktas elektropreces,

Baterijas, akumulatori.

 

Par maksu tiek pieņemti sekojoši videi kaitīgie bīstamie atkritumi:

Eļļas filtri

0,40 Eur/gab.

 

Transmisijas un motoreļļas

0,08 Eur/kg.

 

Antifrīza šķidrums 

0,46 Eur/kg.

 

Nolietotas auto riepas

Vieglās automašīnas 1,20 Eur/gab.

Smagās automašīnas 7,01 Eur/gab.

Traktortehnikas 16,02 Eur/gab.

 

Luminiscences (dienas gaisma - gāzizlādes) spūldzes.

samaksa atkarībā no lampas izmēriem:

Garākas par 100cm 0,48 Eur/gab.

Līdz 99cm  0,26 Eur/gab.

 

Azbestu saturoši būvmateriāli.

Maksa par viena m3 210,46 Eur. ( nododot Bauskā, Biržu 8b).

 

Visas cenas norādītas ar PVN.

 

 

Juridiskām personām
 

Piedāvājam līguma slēgšanu par sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, t.sk. videi kaitīgo atkritumu savākšanu.

 

Tālr. informācijai - 639 60737