VIDES SERVISS
Bauska


No 2019. gada 1. janvāra palielināsies maksa par atkritumu izvešanu
05.02.2019

Informējam, ka sakarā ar dabas resursu nodokļa palielināšanos, no 2019. gada 1. janvāra palielināsies atkritumu apsaimniekošanas tarifs Bauskas novadā.  


Dabas resursu nodoklis no 2019. gada 1. janvāra palielināsies no EUR 35 uz EUR 43 par vienu tonnu atkritumu apglabāšanu poligonā.

 

Tā rezultātā ar 2019. gada 1. janvāri SIA «Vides serviss» stāsies spēkā jauna sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa - EUR 20,49 (ar PVN) par vienu kubikmetru (līdz 31.12.2018. - 19,13 EUR/m3).

 

 

KĀ VEIDOJAS MAKSA PAR ATKRITUMU IZVEŠANU?

 

 

Sākot ar 2016.gada 1.janvāri juridiskām personām par savlaicīgu rēķinu neapmaksāšanu, tiks piemēroti nokavējuma procenti
21.01.2016

Pamatojoties uz atkritumu apsaimniekošanas nodaļas līguma "Līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu" nosacījumiem: sākot ar 2016.gada 1.janvāri, juridiskām personām tiks uzsākta nokavējuma procentu piemērošana - 0.5% apmērā par katru nokavēto rēķina neapmaksāšanas dienu, ja pasūtītājs nebūs apmaksājis 2 rēķinus pēc kārtas līgumā noteiktajā termiņā (un pasūtītājs nav atsevišķi vienojies par rēķina apmaksas termiņa pagarināšanu). 

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Bauskas novadā
 

2010. gada Bauskas novada pašvaldības pieņemtie saistošie noteikumi „Par atkritumu apsaimniekošanu" nosaka, ka ikvienam nekustamā īpašuma īpašniekam vai apsaimniekotājam ir pienākums slēgt līgumu par regulāru atkritumu izvešanu. Atkritumu apsaimniekošanu visā Bauskas novadā veic SIA "Vides serviss".


Ja Jūsu apsaimniekošanā esošajam īpašumam vēl nav konteinera atkritumu savākšanai, aicinām noslēgt līgumu.

 

Līguma pieteikumu iespējams aizpildīt šeit vai SIA „Vides serviss" birojā Salātu ielā 7a, Bauskā, tālr. informācijai 639 60737.

 

Pakalpojumu cenas
08.05.2019

Pamatojoties uz dabas resursu nodokļa palielinājumu 2019 gadā ( no 35 Eur/tonnā uz 43 Eur/tonnā), Bauskas novada teritorijā mainās atkritumu izvešanas tarifs. Ar 2019. gada 1. janvāri viena kubikmetra sadzīves atkritumu tarifs ir 20.49 Eur. ar PVN (16,93 bez PVN).

 

Cena Eur/m3 līdz 31.12.2018.

(ar PVN)

Cena Eur/m3 sākot ar 1.01. 2019.

(ar PVN)

19,13 Eur/m3

20,49 Eur/m3

 

Reizē ar to, mainās konteineru izvešanas cenas:

4,92 Eur (ar PVN) par 0,240m3 (240 litri) konteinera izvešana. Iepriekš 4,59Eur.,

22,53 Eur (ar PVN) par 
1,1m3 (1100 litri) konteinera izvešana. Iepriekš 21,04 Eur.,

 

Visiem klientiem atkritumu konteineri lietošanā tiek nodoti bez maksas!

 

 

Klientu ievērībai
 
  • Grafikā norādītajās dienās atkritumu konteiners ir jānovieto ārpus sētas, ērti pieejamā vietā līdz plkst. 8:00
  • Ja atkritumu daudzums nav tik liels kā paredzēts, lūdzam mainīt atkritumu izvešanas grafiku, jo katrs brauciens uz līgumā norādīto adresi var tikt ieskaitīts Jūsu rēķinā
  • Atkritumu izvešanai jābūt ne retāk kā 6 reizes gadā, ja lietošanā bez maksas ir nodots SIA "Vides serviss" konteiners
  • Nepieļaut atkritumu blietēšanu konteineros!
  • Mainīt atkritumu izvešanas grafiku Jūs varat, zvanot pa tālr. 639 60737.

 

Papildu atkritumu apjoma savākšana
 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka atkritumu konteineram ar paceltu vāku tiek novērtēts papildu apjoms, par kuru jāveic papildu samaksa.


Regulāri veidojoties atkritumu papildu apjomam, lūdzam veikt atkritumu apkalpošanas grafika regularitātes maiņu, zvanot pa tālr. 639 60737.

 

Atkritumu izvešanas ārpuskārtas pieteikšana, atteikšana (zvans jāveic vismaz vienu darba dienu iepriekš), tālr. 639 22713.

Ieteikumi izvešanas biežuma plānošanai
 

Bauskas pilsētā 1 iedzīvotājs mēneša laikā rada vidēji 0.1 m³ sadzīves atkritumu.

Pēc apkalpojamo iedzīvotāju skaita var aprēķināt aptuveno nepieciešamo izvešanas biežumu.

 

 

4 cilvēku ģimene

Patēriņa paradumi

Ieteicamais izvešanas biežums, 0.24 m³ konteineram

 

Regulāri iepērkas, atkritumus 
nekompostē, šķiro minimāli

 

1 reizi 2 nedēļās

 

Iepērkas un izmanto pašu audzētus produktus, kompostē un šķiro


1 reizi mēnesī