VIDES SERVISS
Bauska


 

vesture

-1946. gadā Bauskas pilsētā tika dibināts „Komunālo uzņēmumu kombināts" un tā galvenās vēsturiskās darbības funkcijas bija saistītas ar komunālo pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un Bauskas pilsētas labiekārtošanu.

 

-1992. gadā tas kļuva par Bauskas pilsētas pašvaldības uzņēmumu „Komunālie pakalpojumi".

 

-2003. gadā pašvaldības uzņēmuma „Komunālie pakalpojumi" reorganizācijas rezultātā tika izveidota Kapitālsabiedrība SIA "Vides serviss", tās darbības joma joprojām ir saistīta ar no pašvaldības funkcijām izrietošu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu.

 

-2013. gadā Kapitālsabiedrība tika apvienota ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Bauskas namsaimnieks", kuras galvenais darbības virziens bija nekustamo īpašumu apsaimniekošana, galvenokārt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un pašvaldības dzīvokļu pārvaldīšana. 

 

-SIA "Zemgales Eko" reorganizācijas rezultātā ar 2017. gada 1. janvāri saimniecisko darbību atkritumu poligonā "Grantiņi" ir uzsācis SIA "Vides serviss". Bauskas novada domes lēmums šeit