VIDES SERVISS
Bauska


Vide audzina, laiks sakārtot!
 

Mūsu apkārtējās vides kvalitāte ir atkarīga no katra cilvēka attieksmes, rīcības, zināšanām un līdzdalības. Ikviena iedzīvotāja dalība un atbalsts, dzīvojot sakārtotā vidē, ir nenovērtējama.


2008.gadā Bauska kļuva par konkursa "Sakārtotākā Latvijas pilsēta 2008" uzvarētāju. Tomēr joprojām ir vietas, kuras ir nepieciešams sakopt un kuru sakārtošana reizēm neprasa ievērojamus līdzekļus.


Tādēļ aicinām Tevi kā aktīvu iedzīvotāju iesaistīties un informēt par visām nepievilcīgajām vietām ne tikai pilsētā, bet arī visā Bauskas novada teritorijā.


Tā var būt jebkāda veida informācija par nesakārtotām vietām un iedzīvotāju negodprātīgu rīcību:

  • piesārņotām vietām,
  • savu laiku nokalpojušām ceļa zīmēm,
  • "graustiem" jeb ēkām, kas apdraud cilvēku dzīvību,
  • nekoptiem īpašumiem,
  • pilsētas teritorijā ilgstoši nepļautu zāli uc.

Pārkāpumiem:

  • atkritumu izmešanu nepiemērotās vietās (arī citiem iedzīvotājiem paredzētos konteineros),
  • apstādījumu bojāšanu,
  • vides elementu bojāšanu - soliņu, ceļa zīmju utt.

 

Kopīgi apzinot, meklēsim veidus un risinājumus kā sakārtot norādītās vietas.


Sadarbosimies ar nekustamo īpašumu īpašniekiem, novada Domi, pilsētas un pagastu pārvalžu vadītājiem.

 

Esi aktīvs, ziņo mums!


Izmanto sadaļu - Ziņo mums


Aicinām pievienot un sūtīt bildes. Tās ievietosim mūsu mājas lapā.


Gaidīsim arī citus Jūsu ierosinājumus pilsētvides sakārtošanā.