VIDES SERVISS
BauskaAtkritumu apsaimniekošana ir ieguvusi prioritāru nozīmi vides aizsardzības politikā kā viens no dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas instrumentiem. Atkritumi nozīmē zaudētus materiālus un enerģiju, kā arī uzskatāmi parāda, cik efektīvi sabiedrība izmanto resursus, izejvielas un materiālus.

Ilgtspējīga attīstība - nodrošināt šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai. Tādēļ jādomā par resursu taupīšanu un piesārņojuma novēršanu (gaisa, ūdens un zemes).

Šobrīd Latvijā ir uzlabojusies atkritumu apsaimniekošanas sistēma, un pieaug sabiedrības izpratne par atkritumu samazināšanas nepieciešamību. Tomēr radīto atkritumu apjoms gadu no gada turpina palielināties.

|1 
Apsaimniekošanas hierarhija
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas mērķi un uzdevumi
 

 

Rašanās novēršana un samazināšana - kamēr lieta nav uzskatāma par atkritumiem.


Pērc un lieto mazāk!


Ir daudz iespēju kā arī Tu vari samazināt radīto atkritumu apjomu, piem.:

 • nepērkot sev nevajadzīgas preces,
 • izmantojot savu iepirkšanās maisiņu,
 • bez īpašas vajadzības neveicot lapu drukāšanu, piesakoties e-rēķiniem,
 • pērkot kvalitatīvas preces, kuras kalpo ilgāk kā lētās. Lētās preces tiek nolietotas ātrāk un ilgtermiņā tiek samaksāts vairāk.
 • savam mazulim izmantojot auduma autiņus,
 • ziedojot vai atdodot vairs nevajadzīgas lietas - apģērbu, rotaļlietas, mēbeles, u.c.


Atkārtota izmantošana - lieta tiek izmantota tādām pašām funkcijām vai tai tiek atrasts jauns pielietojums. Atkārtota izmantošana ietaupa laiku, naudu, enerģiju un resursus. Lai veicinātu atkārtotu izmantošanu otrreizēji izmantojamam iepakojumam, Latvijā ir izveidota normatīvo aktu bāze depozītsistēmas ieviešanai.


Piešķir lietām otro dzīvi!


Atkārtotu izmantošanu var piemērot:

 • stikla tarai,
 • koka transportēšanas paletēm,
 • atkārtoti piepildāmam iepakojumam - piem. iepildot šķidrās ziepes, 
 • atkārtoti uzpildot printeru tonerus,
 • plastmasas iepirkumu maisiņiem, kuri tiek izmantoti kā atkritumu maisiņi.


Pārstrāde - process, kurā no izlietotās lietas (galvenokārt iepakojuma) iegūst to pašu vai citu materiālu. Īpaša nozīme ir pārstrādājamu materiālu nodalīšanai no kopējās atkritumu plūsmas jau to rašanās vietās.


Šķiro vairāk, maksā mazāk!


Atkritumu veidi, kuri tiek nodalīti un otrreiz nodoti pārstrādātei:

 • stikla tara;
 • papīrs;
 • plastmasa - PET, HDPE, LDPE;
 • metāls un tā iepakojums;
 • elektropreces u.c.

PET - Polietilēntereftalāts; HDPE - Augsta blīvuma polietilēns; LDPE - Zema blīvuma polietilēns.

 

Tava rīcība iepērkoties - domā gudri!

 • Pērc lietas, kuras var pārstrādāt!
 • Pērc lietas, kuras izgatavotas no pārstrādāta materiāla!


Pārstrāde iegūstot enerģiju - siltums vai elektroenerģija.

Izmantojot atkritumu sadedzināšanas iekārtas, atkritumu apjomu var samazināt līdz pat 90%, taču problēmu rada pelnos esošās videi bīstamās vielas.

Atkritumu sadedzināšana ir ievērojami dārgāka kā apglabāšana poligonā. Pagaidām Latvijā atkritumu sadedzināšana enerģijas ieguvei nav plaši izpaltīta.

 

Apglabāšana jeb deponēšana - optimālākajā gadījumā tiek piemērota tikai tad, kad visas augstākminētās iespējas ir izsmeltas. Latvijā atkritumu apglabāšana ir atļauta tikai speciāli ierīkotās vietās jeb atkritumu poligonos.

Nodalot pārstrādājamus sadzīves atkritumus, ievērojami var samazināt gala maksu par nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanu.